Laserskanner

Denna ”medåkande” sensor säkrar dels rörelseområdet, dels den primära och den sekundära stängningskanten hos slagdörrar. Funktionsprincipen baseras på aktiv IR-laserteknologi och på optisk avståndsmätning. Tack vare det integrerade döljandet av objekt och väggar programmeras sensorn snabbt till sin dörrmiljö, och utökar säkerhetsfältet under dörrfärden. En annan variant säkrar hela öppningsområdet så att dörren stängs först när användaren har passerat.