Powerturn IS/TS

Powerturn IS/TS Halvautomatiserat system med slagdörrsautomatik på det aktiva dörrbladet och dörrstängare på det passiva dörrbladet

Powerturn IS/TS
 • Smart swing-funktion för enkel manuell öppning av dörren
 • Steglöst justerbar stängningskraft enligt EN4-7
 • Öppnings- och stängningsfarten kan anpassas individuellt på det aktiva dörrbladet
 • Mekaniskt tillslag som accelererar dörren strax före stängt läge
 • Mekanisk styrning av stängningssekvens håller det aktiva dörrbladet i vänteläge tills det passiva dörrbladet har stängt
 • Low-energy-funktion öppnar dörren med minskad hastighet och uppfyller därmed högsta säkerhetskrav
Visa mer
 • Hinderavkänning känner av hinder genom beröring och stoppar öppnings- eller stängningsrörelsen
 • Automatisk reversering känner av hinder så att dörren åker tillbaka till öppet eller stängt läge
 • Push & Go-funktionen löser ut drivningsautomatiken vid manuellt tryck på dörrhandtaget
 • Systemet kan fås med glidskena eller standardarm
 • Radiomottagningskort (tillval) för trådlös aktivering via radiosändare
Kontakta oss

Användningsområden

 • Höger- och vänsterhängda anslagsdörrar med två dörrblad
 • Anslagsdörrar upp till 3200 mm gångjärnsavstånd med standardarmsmontering
 • Anslagsdörrar med upp till 3000 mm gångjärnsavstånd och montering med glidskena
 • Minsta gångjärnsavstånd 1270 mm, minsta bredd på passivt dörrblad 470 mm (beroende på installationstyp)
 • Inner- och ytterdörrar med hög passagefrekvens
 • Symmetrisk eller asymmetrisk dörrdelning
 • Karmmontage gångjärns- och anslagssida

Produktspecifikationer

Powerturn IS/TS
Höjd 70 mm
Djup 130 mm
Dörrbladsvikt (max.) enkeldörr 600 kg
Gångjärnsmått (min./max.) dubbeldörr standardarm 1270 mm - 3200 mm
Gångjärnsmått (min./max.) dubbeldörr glidskena 1380 mm - 3000 mm
Dörrbredd (min./max.) 470 mm - 1600 mm
Nischdjup (max.) 160 mm
Typ av automatik Elektromekanisk
Fjäderförspänning EN1 - EN7
Vänsterhängd dörr Ja
Högerhängd dörr Ja
Karmmontage anslagssida med standardarm Ja
Karmmontage gångjärnssida med glidskena Ja
Mekaniskt tillslag Ja
Mekanisk styrning av stängningssekvens Ja
Nätfrånkopplare Huvudbrytare i automatiken
Aktiveringsfördröjning (max.) 10 s
Driftspänning 230 V
Märkeffekt 200 W
Strömförsörjning för externa förbrukare (24 V DC) 1200 mA
Driftstemperatur -15 - 50 °C
Skyddsklass IP30
Driftssätt Automatik, Natt, Kontinuerligt öppen, Butiksstängning, Av
Funktionssätt Helautomatisk
Automatisk funktion Ja
Funktion Low-Energy Ja
Funktion Smart swing Ja
Funktion knappar Ja
Vindfångsfunktion Ja
Hinderavkänning Ja
Automatisk reversering Ja
Push & Go inställbar
Användning GEZEconnects (PC + Bluetooth), Serviceterminal ST 220, Displayprogramomkopplare DPS
Parametersättning GEZEconnects (PC + Bluetooth), Serviceterminal ST 220
Uppfyllande av standard DIN 18650, EN 1158, EN 16005

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00