Powerturn

Powerturn IS/TS * Halvautomatiserat system med slagdörrsautomatik på det aktiva dörrbladet och dörrstängare på det passiva dörrbladet

Powerturn IS/TS
 • Smart swing-funktion för enkel manuell öppning av dörren
 • Steglöst justerbar stängningskraft enligt EN3-7
 • Öppnings- och stängningsfarten kan anpassas individuellt på det aktiva dörrbladet
 • Mekaniskt tillslag som accelererar dörren strax före stängt läge
 • Mekanisk styrning av stängningssekvens håller det aktiva dörrbladet i vänteläge tills det passiva dörrbladet har stängt
 • Low-energy-funktion öppnar dörren med minskad hastighet och uppfyller därmed högsta säkerhetskrav
Visa mer
 • Hinderavkänning känner av hinder genom beröring och stoppar öppnings- eller stängningsrörelsen
 • Automatisk reversering känner av hinder så att dörren åker tillbaka till öppet eller stängt läge
 • Push & Go-funktionen löser ut drivningsautomatiken vid manuellt tryck på dörrhandtaget
 • Systemet kan fås med glidskena eller standardarm
 • Radiomottagningskort (tillval) för trådlös aktivering via radiosändare
 • Fri parametersättning för in- och utgångar för olika funktioner
 • Kan kopplas ihop och integreras i fastighetsautomationen med hjälp av den öppna standarden BACnet
Kontakta oss

Användningsområden

 • Höger- och vänsterhängda anslagsdörrar med två dörrblad
 • Anslagsdörrar upp till 3200 mm gångjärnsavstånd med standardarmsmontering
 • Anslagsdörrar med upp till 3000 mm gångjärnsavstånd och montering med glidskena
 • Minsta gångjärnsavstånd 1270 mm, minsta bredd på passivt dörrblad 470 mm (beroende på installationstyp)
 • Inner- och ytterdörrar med hög passagefrekvens
 • Symmetrisk eller asymmetrisk dörrdelning
 • Karmmontage gångjärns- och anslagssida

Produktspecifikationer

Powerturn IS/TS
Dörrbladsvikt (max.) enkeldörr 600 kg
Minsta bredd passivt dörrblad 470 mm
Max. bredd passivt dörrblad 1400 mm
Bredd aktivt dörrblad min. 800 mm
Max. bredd aktivt dörrblad 1600 mm
Nischdjup (max.) 160 mm
Öppningsvinkel (max) 136 °
Vänsterhängd dörr Ja
Högerhängd dörr Ja
Karmmontage anslagssida med standardarm Ja
Karmmontage gångjärnssida med glidskena Ja
Mekaniskt tillslag Ja
Elektriskt tillslag Ja
Mekanisk styrning av stängningssekvens Ja
Nätfrånkopplare Huvudbrytare i automatiken
Strömförsörjning för externa förbrukare (24 V DC) 1.2 A
Driftstemperatur -15 - 50 °C
Driftssätt Automatik, Av, Kontinuerligt öppen, Butiksstängning, Natt
Automatisk funktion Ja
Funktion Low-Energy Ja
Funktion Smart swing Ja
Funktion Servo Ja
Hinderavkänning Ja
Automatisk reversering Ja
Push & Go inställbar
Användning Displayprogramomkopplare DPS, Programomkopplare inbyggd i drivenheten, Programomkopplare mekanisk programomkopplare
Uppfyllande av standard DIN 18650, EN 16005

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00