Manuella skjutväggssystem med element med smala profiler

Inte heller vid användning av glasskiljeväggar med isolerglas behöver du avstå från optimal transparens – för detta ändamål erbjuder GEZE sina manuella skjutväggssystem MSW med smala profiler. I stället för tjocka karmar som skymmer sikten används element med smala profiler såsom pendeldörrar, passagedörrar och skjutelement med smala horisontella och vertikala profiler för infattning av glas i en diskret design. På så sätt anpassas de optimalt till den transparenta rumsdesignen.