Manuella skjutväggssystem med element med smala profiler

Fast panel till manuellt skjutväggssystem - med smala profiler * Fast inglasning för kombination/förlängning av rörliga glasskiljeväggar

MSW med dörrblad med smala profiler, Lazienki Kolo Wisly (offentlig WC i Warszawa) Manuella skjutväggssystem (MSW) öppnar, delar och separerar rum, och anpassar dem till resp. användning. Med Smartguide-tekniken för manuella skjutväggssystem kan butiksfronter öppnas helt, och vridänddörrblad behövs inte längre.
  • Horisontella och vertikala profiler för infattning av glas
  • Enkelsäkerhetsglas ESG 10 mm plant på ena sidan
  • Isolerglasdörr 22 mm, kan användas centrerat
  • Elementvikt upp till 125 kg
  • Kan kombineras med övriga elementtyper - med smala profiler
Kontakta oss

Fast inglasning för kombination/förlängning av rörliga glasskiljeväggar

Användningsområden

  • Inomhus och skyddat område utomhus
  • Upprättande av fasta inglasningar
  • Kan användas upp till 3000 mm fri höjd
  • Kan användas upp till 1500 mm elementbredd

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00