Manuella skjutväggssystem med element med smala profiler

MSW rörlig genomgångsdörr med anslagsfunktion till manuellt skjutväggssystem - med smala profiler * Tillträdeselement vid stängda glasskiljeväggar

MSW med dörrblad med smala profiler, Lazienki Kolo Wisly (offentlig WC i Warszawa) Manuella skjutväggssystem (MSW) öppnar, delar och separerar rum, och anpassar dem till resp. användning. Med Smartguide-tekniken för manuella skjutväggssystem kan butiksfronter öppnas helt, och vridänddörrblad behövs inte längre.
 • Horisontella och vertikala profiler för infattning av glas
 • Enkelsäkerhetsglas ESG 10 mm plant på ena sidan
 • Isolerglasdörr 22 mm, kan användas centrerat
 • Elementvikt upp till 125 kg
 • Integrerat självstängningsmekanism (Boxer 2-4V)
 • Torr inglasning med inglasningstätning runtom
Visa mer
 • Kan kombineras med övriga elementtyper - med smala profiler
Kontakta oss

MSW rörlig genomgångsdörr med anslagsfunktion till manuellt skjutväggssystem - med smala profiler

Användningsområden

 • Inomhus och skyddat område utomhus
 • Valfri position i anläggningsfronten
 • Kan användas upp till 3000 mm fri höjd
 • Kan användas upp till 1100 mm elementbredd

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00