Fallstudier

Imponerande: nya dm-dialogicum i Karlsruhe med dörr-, fönster- och säkerhetsteknik från GEZE

Det nya huvudkontoret för den tyska dagligvarukedjan dm i Karlsruhe har plats för mer än 1 800 anställda och besökare. Som namnet dm-dialogicum antyder tillhandahåller fastigheten även stort utrymme för kommunikation. Inredning, arbetsmiljö, hållbarhet och säkerhet var därför viktiga frågor när det gällde byggnadens konstruktion och uppförande. GEZE var delaktigt i detta ambitiösa nya projekt redan från början genom att erbjuda expertrådgivning och tillförlitlig projektledning. Samtidigt tillhandahöll man modern dörr-, fönster och säkerhetsteknik i överensstämmelse med de höga krav som ställdes av arkitekter, projekterare och byggföretag.

dm-dialogicum - fakta och siffror

 • Nytt huvudkontor för dm med en golvyta på 41 000 kvadratmeter
 • Plats för mer än 1 800 anställda och besökare
 • Total investering på 120 miljoner euro
 • Kontorsbyggnaden ritad av den Stuttgart-baserade arkitekten Arno Lederer från arkitektbyrån Lederer, Ragnarsdóttir, Oei
 • Hållbar och effektiv energiförsörjning från byggnadens egna solcellssystem plus fjärrvärme genom spillvärme
 • 12 700 kvadratmeter glas för mycket naturligt ljus
 • Mer än 300 dörr- och fönstersystem, rök- och värmeutsugsanläggningar och säkerhetssystem från GEZE säkerställer modern användarkomfort och fastighetssäkerhet

Välkommen till dm-dialogicum – slagdörrar från GEZE sätter sin prägel på huvudentrén

Entrén är avgörande för det första intrycket av en fastighet – och självklart bör det vara positivt. Väldimensionerade slagdörrar från GEZE präglar entrén till dm:s nya huvudkontor.

Karuselldörrssystemet TSA 325 NT sörjer för smidigt och dragfritt tillträde under dagen för omkring 1 800 anställda och besökare som kan ta sig in och ut ur fastigheten snabbt och bekvämt även under rusningstider. 

Vy inifrån av en korridor i dm-dialogicum, med dörr- och fönstersystem från GEZE.

Stora fönster och glasdörrar sörjer för ventilation och släpper in naturligt ljus i fastigheten. © Roland Halbe / GEZE GmbH

Nödutrymningsvägar – en viktig faktor för säkerheten i fastigheter

I dm-dialogicum finns plats för mer än 1 800 anställda och besökare. Med så många människor i en byggnad är det viktigt med välfungerande utrymnings- och räddningsvägar. GEZE:s nödutrymningssystem ser till att människor kan ta sig ut ur byggnaden snabbt och säkert. Ett elektroniskt låsningssystem som uppfyller kraven i EltVTR – tysk standard för låsningssystem på dörrar i utrymnings- och räddningsvägar – används för att utrymnings- och räddningsvägarna endast ska kunna öppnas i nödfall och inte i normal drift av obehöriga.

Säkra nödutrymningsvägar tack vare låsning för nödutrymningsdörrar från GEZE

Trappa i dm-dialogicum.

MBZ 300 nödströmsstyrcentraler för SHE-drivenheter garanterar säkerhet. © Roland Halbe / GEZE GmbH

Genom att använda låsningen FTV 320 för nödutrymningsdörrar ökade man tillhållningskraften hos dörrarna i nödutrymningsvägar, vilket i sin ökade fastighetssäkerheten som helhet. Låsets integrerade svarskontakt möjliggör tillförlitlig övervakning av dörrarna samtidigt som en integrerad sabotageövervakning skyddar låset mot manipulation. 

Ta reda på mer om fastighetssäkerhet

Effektiv kommunikation med fasta kontaktpersoner hos GEZE

I ett så omfattande projekt som dm-dialogicum behövs teknisk personal av olika slag. Därför är det mycket viktigt att projektledare kan behålla kontrollen och förlita sig på alla inblandade. Ledningen för dm-projektet hade fasta kontaktpersoner hos GEZE för de olika grupperna, något som gjorde att kommunikationen på plats blev mycket effektivare. På så sätt hade man alltid expertråd till hands, från planerings- och installationsfasen fram till eftermarknaden – en avgörande faktor för dialogicum-projektets framgång.

Läs mer om GEZE:s branschlösningar för kontorsbyggnader

I samband med ett så ambitiöst projekt som dm:s huvudkontor är det bara logiskt att arkitekter, projekterare och projektledare sätter fokus på tekniskt och estetiskt övertygande lösningar in i minsta detalj. Att ha fasta kontaktpersoner från GEZE på plats var en avgörande fördel för kunden. På så sätt kunde vi reda ut och genomföra en rad olika punkter snabbt, utan byråkrati och till kundens fulla belåtenhet.

Christoph Keller, Key Account Manager för säkerhetsteknik hos GEZE

GEZE-produkter i dm:s nya huvudkontor

 • TSA 325 halvautomatiska karuselldörrssystem
 • GEZE Powerturn slagdörrsautomatiker (inkl. 6 FR-drivenheter för utrymnings- och räddningsvägar)
 • GEZE Slimdrive skjutdörrsautomatiker och 2 Slimdrive EMD slagdörrsautomatiker
 • MBZ 300 nödströmsstyrcentraler för rök- och värmeutsug inkl. en rad olika tillbehör
 • SecuLogic TZ 320 dörrstyrdon för enskilda nödutgångar, komplett med nyckelknapp och FTV 320 låsningselement
 • Slimchain fönstermotorer
 • Infällda eller utanpåliggande dörrstängarsystem
 • GEZE CB Flex medbringarstänger för brandskyddsdörrar