Elslutbleck för brandklassade dörrar (FT-serie)

FT501--E * Elslutbleck med dörrdetektorkontakt och signalprocessor

  • Godkännande för rök- och brandskyddsdörrar
  • Så gott som ljudlös öppning med ett klick vid likström
  • Dubbelspoleteknik möjliggör ett större driftsspänningsområde
  • Integrerad bipolär EMC-skyddsdiod som skyddar anslutna elkomponenter mot backspänning
  • Dörrdetektorkontakt som aktiveras av låskolven
  • Kompakt utförande
Visa mer
  • Säker frigivning av låskolven även under hög förlast
Kontakta oss

Elslutbleck med dörrdetektorkontakt och signalprocessor

Användningsområden

  • Brandskyddsdörrar med slagdörrsautomatiker och tillträdeskontroll
  • Montering kan ske på vänster- och högerhängda dörrar samt lod- eller vågrätt
  • Anslutning till likström

Produktspecifikationer

FT501--E
Mått 15.8 x 64.6 x 25.5 mm
DIN-riktning vänster/höger
Inställningsposition x delningsmått 4 x 0.75 mm
Ingreppsdjup för fallkolv 6.5 mm
Monteringsläge vågrät/lodrät Ja
Arbetsström Ja
Spänning momentkontakt (max. 1 min.) 12–24 V DC +/- 15%
Spänning permanent drift 12 V/24 V AC/DC
Strömförbrukning 100 mA/12 V, 100 mA/24 V
Godkännande för rökskyddsdörrar Ja
Lämplighet brandklassade dörrar Ja
Dörrövervakning Ja
Integrerad bipolär EMC-skyddsdiod Ja
Teknik med dubbla spolar Ja
Signalprocessor med strömsparläge Ja

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00