Elslutbleck för brandklassade dörrar (FT-serie)

I händelse av brand måste du naturligtvis vidta särskilda försiktighetsåtgärder vad gäller dina dörrar. Detta får dock inte påverka den bekväma automatiska öppningen och stängningen. I GEZE:s produktsortiment hittar du passande brandelslutbleck till dina brand- och rökskyddsdörrar som uppfyller högsta säkerhetskrav. På så sätt är du optimalt förberedd för nödsituationer och kan känna dig trygg om olyckan är framme.