Elslutbleck för brandklassade dörrar (FT-serie)

FT200--B * Elslutbleck med grundutrustning

  • Godkännande för rök- och brandskyddsdörrar
  • Så gott som ljudlös öppning med ett klick vid likström
  • Dubbelspoleteknik möjliggör ett större driftsspänningsområde
  • Integrerad bipolär EMC-skyddsdiod som skyddar anslutna elkomponenter mot backspänning
  • Radielåskolv som kan justeras 4 mm i steg om 1 mm
Kontakta oss

Elslutbleck med grundutrustning

Användningsområden

  • Brandskyddsdörrar med slagdörrsautomatiker
  • Montering kan ske på vänster- och högerhängda dörrar samt lod- eller vågrätt
  • Anslutning till lik- eller växelström

Produktspecifikationer

FT200--B
Mått 20.5 x 69 x 28 mm
DIN-riktning vänster/höger
Inställningsposition x delningsmått 5 x 1 mm
Ingreppsdjup för fallkolv 6 mm
Monteringsläge vågrät/lodrät Ja
Arbetsström Ja
Spänning momentkontakt (max. 1 min.) 12–48 V AC/DC +/- 15 %
Spänning permanent drift 12 V/24 V AC/DC
Strömförbrukning 200 mA/12 V, 100 mA/24 V
Godkännande för rökskyddsdörrar Ja
Lämplighet brandklassade dörrar Ja
Integrerad bipolär EMC-skyddsdiod Ja
Teknik med dubbla spolar Ja

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00