Externa rökdetektorer

RSZ 7 Utkörbar rökdetektor för alla GEZE hållmagneter

RSZ 7 rökdetektor Lösning för ogynnsamma fallsituationer som t.ex. lämnar för lite utrymme över rökkamrarna: rökdetektor RSZ 7 har en teleskopfunktion. Rökdetektorn kan köras ut och därigenom överbrygga en överskjutning på ca 30 mm.
 • Teleskopfunktion för undvikande av ogynnsamma fallsituationer
 • Anslutning till 230 V-strömnät och försörjning av hållmagnet med 24 V DC
 • Spänningsmatningen till uppställningssystemet avbryts vid larm och dörrarna stänger
 • Integrerad rökbrytare med automatisk anpassning av larmtröskelvärde
 • Kompenserar för lätta föroreningar i rökkammaren och förlänger därmed livslängden
 • Optisk indikering av centralens aktuella status
Visa mer
 • Extra rökbrytare kan anslutas
Kontakta oss

Användningsområden

 • Godkänd i alla GEZE hållmagneter för tidig detektering av brand och rök
 • Svåra fallsituationer med exempelvis för lite utrymme ovanför rökkammaren
 • Montering ovanför dörröppningen på lodrätt vägg
 • Montering med utanpåliggande kabelrör möjlig

Produktspecifikationer

RSZ 7
Matningsspänning 230 V
Frekvens matningsspänning 50/60 Hz
Utgångseffekt 6.3 W
Strömförbrukning 0.08 A
Skyddsklass IP20
Skyddsklass II
Utgångsspänning 24 V DC
Anslutning av ytterligare rökbrytare 2
Höjd 30 mm
Djup 55 mm
Omgivningstemperatur -5 °C - 50 °C

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00