Slimdrive EMD

Slimdrive EMD Invers * Elektromekaniskt slagdörrssystem för enkeldörrar med tilluftsöppningssystem för rök- och värmeutsug

Slimdrive EMD Invers
 • Öppnings- och stängningsfarten kan anpassas individuellt
 • Elektriskt tillslag som accelererar dörren strax före stängt läge
 • Drivenheten kan användas med glidskena eller standardarm
 • Inversfunktion öppnar dörren med fjäderkraft och stänger den motoriskt
 • Hinderavkänning känner av hinder genom beröring och stoppar öppnings- eller stängningsrörelsen
 • Automatisk reversering känner av hinder så att dörren åker tillbaka till öppet läge
Visa mer
 • Push & Go-funktion aktiverar drivningsautomatiken vid lätt manuellt tryck på dörrbladet
 • Fri parametersättning för in- och utgångar för olika funktioner
 • Kan kopplas ihop och integreras i fastighetsautomationen med hjälp av den öppna standarden BACnet
Kontakta oss

Användningsområden

 • Dörrar i utrymnings- och räddningsvägar
 • Höger- och vänsterhängda anslagsdörrar med ett dörrblad
 • Anslagsdörrar med upp till 1400 mm dörrbredd eller 230 kg vikt
 • Tilluftsöppningssystem för rök- och värmeevakuering
 • Inner- och ytterdörrar med hög passagefrekvens
 • Dörrbladsmontage och karmmontage

Produktspecifikationer

Slimdrive EMD Invers
Dörrbladsvikt (max.) enkeldörr 230 kg
Dörrbredd (min./max.) 750 mm - 1400 mm
Nischdjup (max.) 400 mm
Dörröverslag (max.) 50 mm
Typ av automatik Elektromekanisk
Öppningsvinkel (max) 130 °
Vänsterhängd dörr Ja
Högerhängd dörr Ja
Karmmontage anslagssida med standardarm Ja
Karmmontage anslagssida med glidskena Ja
Karmmontage gångjärnssida med glidskena Ja
Dörrbladsmontage anslagssida med glidskena Nej
Dörrbladsmontage gångjärnsida med glidskena Ja
Dörrbladsmontage gångjärnsida med standardarm Nej
Mekaniskt tillslag Nej
Elektriskt tillslag Ja
Nätfrånkopplare Huvudbrytare i automatiken
Aktiveringsfördröjning (max.) 20 s
Driftspänning 230 V
Märkeffekt 230 W
Strömförsörjning för externa förbrukare (24 V DC) 1000 mA
Driftstemperatur -15 - 50 °C
Luftfuktighet ej kondenserande (max.) 95 %
Skyddsklass IP20
Driftssätt Automatik, Kontinuerligt öppen, Natt, Av, Butiksstängning
Automatisk funktion Ja
Funktion Low-Energy Ja
Funktion Servo Nej
Funktion Invers (öppnar med fjäder) Ja
Hinderavkänning Ja
Automatisk reversering Ja
Push & Go inställbar
Användning Programomkopplare inbyggd i drivenheten, Displayprogramomkopplare DPS, Programomkopplare mekanisk programomkopplare
Parametersättning Serviceterminal ST 220, Displayprogramomkopplare DPS, GEZEconnects (PC + Bluetooth)
Uppfyllande av standard DIN 18650, EN 16005

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00