Rollan

Rollan 80 NT trä * Skjutbeslagsystem för trä-, plast- eller metalldörrar med en dörrbladsvikt på 80 kg

Rollan 80 NT trä Skjutbeslag för trä-, plast- eller metalldörrar med 80 kg dörrbladsvikt och med dämpning på ena eller båda sidor
 • Lämpar sig särskilt för dörrbladsmaterial i trä, plast eller metall
 • Med dämpning på ena eller på båda sidor för dörrar med en dörrbladsvikt upp till 40 kg så att dörren bromsas in mjukt och dras in automatiskt till ändläget
 • Enhetlig löpskena för Rollan 40 och 80 gör att systemet enkelt kan anpassas till ändrade användningsvillkor
 • Lättgående rullvagn som kan sättas i rörelse utan större kraftansträngning
 • Enkel inställning av avståndet mellan dörrblad och löpskena
 • Försänkbara hållarplattor möjliggör dörrinbyggnad med litet spaltavstånd mellan löpskena och dörrens överkant
Visa mer
 • Kontrollerat enligt DIN EN 1527 gällande hållbarhet under 50 000 provcykler
 • Stängd aluminiumlöpskena som hindrar damm och smuts från att tränga in
 • Enkelt, direkt takmontage eller montering med konsol på tak och vägg
 • Inställning av avståndet mellan dörrblad och skena/finjustering kan även ske efter monteringen
Kontakta oss

Användningsområden

 • För medeltunga skjutdörrar inomhus
 • För passagedörrar eller rumsavdelare i bostads- och kontorslokaler
 • Platssparande beslag som möjliggör enkel montering även i trånga utrymmen
 • Skjutdörrar med en eller flera blad
 • Montering i innertak eller framför väggen

Produktspecifikationer

Rollan 80 NT trä
Dörrbladsmaterial Trä, Metall
Dörrbladsvikt (max.) 80 kg
Antal dörrblad Enkeldörr
Dörrbredd (min.) 500 mm
Dörrbredd (max.) 1640 mm
Dörrbladshöjd (max) 3500 mm
Dörrbladstjocklek från 19 mm
Dörrbladstjocklek upp till 30 mm
Geometri löpskena rak
EN 1670 korrosionsbeständighet 1 (enligt EN 1670: Klass 0 = ej definierad, klass 1 = låg, klass 2 = måttlig, klass 3 = hög, klass 4 = mycket hög, klass 5 = utomordentligt hög)
EN 1527 permanent funktionsduglighet 50 000 testcykler
Monteringssätt Innertak, Vägg
DIN-riktning vänster/höger
Dämpningsmekanism tillval
Manuell användning Ja
Färg rå aluminium

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00