Levolan

Levolan 60 Glas Skjutbeslagsystem för dörrblad i glas på 60 kg

Levolan 60 En filigran lösning att designa och förflytta manuella skjutdörrar inomhus med funktionell lätthet
 • Designat skjutbeslagsystem för glasdörrar med ESG 8 till 12 mm samt VSG till 10,76 mm och en dörrbladsvikt upp till 60 kg
 • Slimmad design med integrerad beslagsteknik
 • Helt integrerad i löpskenan
 • Med monteringssystemet Levolan Smart fix reduceras användningen av monteringsverktyg till ett minimum - för snabb och enkel inbyggnad
 • Slutmontering av beslagen med enkla klips
 • Med dämpning på ena eller på båda sidor för dörrar med en dörrbladsvikt upp till 60 kg så att dörren bromsas in mjukt och dras in automatiskt till ändläget
Visa mer
 • Kontrollerad enligt DIN EN 1527 under 100 000 provcykler gällande hållbarhet
Kontakta oss

Skjutbeslagsystem för dörrblad i glas på 60 kg

Användningsområden

 • För designinriktade skjutdörrar inomhus i bostads- och kontorslokaler
 • För alla skjutdörrar med ett eller flera blad
 • För montering på vägg eller innertak (direkt eller dolt) samt glasmontering
 • Med Levolan 60 SoftStop med dämpning på ena eller båda sidorna
 • Lämpar sig särskilt bra på dörrar i hemmet eller på kontoret tack vare det tysta funktionssättet med Levolan 60 SoftStop

Produktspecifikationer

Levolan 60 Glas
Dörrbladsmaterial Enkelsäkerhetsglas (ESG-H), Laminerat säkerhetsglas (laminerat säkerhetsglas av enkelsäkerhetsglas)
Dörrbladsvikt (max.) 60 kg
Antal dörrblad Enkeldörr
Dörrbredd (min.) 400 mm
Dörrbredd (max.) 1240 mm
Dörrbladshöjd (max) 3500 mm
Dörrbladstjocklek från 8 mm
Dörrbladstjocklek upp till 12.76 mm
Geometri löpskena rak
EN 1670 korrosionsbeständighet 3 (enligt EN 1670: Klass 0 = ej definierad, klass 1 = låg, klass 2 = måttlig, klass 3 = hög, klass 4 = mycket hög, klass 5 = utomordentligt hög)
EN 1527 permanent funktionsduglighet 100 000 testcykler
Monteringssätt Vägg, Innertak, Tak dolt liggande, Glasmontering
DIN-riktning vänster/höger
Dämpningsmekanism tillval
Klipsbara skydd Böjd
Manuell användning Ja
Finish eloxerad
Färg EV1

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00