Levolan

Levolan 120 Glas Skjutbeslagsystem för dörrblad i glas på 120 kg

Skjutdörrsbeslag Levolan 120 Smal design med integrerad beslagsteknik
 • Designat skjutbeslagsystem för glasdörrar med ESG 10 till 12 mm samt VSG till 12,76 mm och en dörrbladsvikt upp till 120 kg
 • Slimmad design med integrerad beslagsteknik
 • Helt integrerad i löpskenan
 • Med monteringssystemet Levolan Smart fix reduceras användningen av monteringsverktyg till ett minimum - för snabb och enkel inbyggnad
 • Slutmontering av beslagen med enkla klips
 • Med dämpning på ena eller på båda sidor för dörrar med en dörrbladsvikt upp till 120 kg så att dörren bromsas in mjukt och dras in automatiskt till ändläget
Visa mer
 • Kontrollerad enligt DIN EN 1527 under 100 000 provcykler gällande hållbarhet
Kontakta oss

Skjutbeslagsystem för dörrblad i glas på 120 kg

Användningsområden

 • För designinriktade skjutdörrar inomhus i bostads- och kontorslokaler
 • För alla skjutdörrar med ett eller flera blad
 • För montering på vägg eller innertak (direkt eller dolt) samt glasmontering
 • Med Levolan 120 SoftStop med dämpning på ena eller båda sidorna
 • Lämpar sig särskilt bra på dörrar i hemmet eller på kontoret tack vare det tysta funktionssättet med Levolan 120 SoftStop

Produktspecifikationer

Levolan 120 Glas
Dörrbladsmaterial Enkelsäkerhetsglas (ESG-H), Laminerat säkerhetsglas (laminerat säkerhetsglas av enkelsäkerhetsglas)
Dörrbladsvikt (max.) 120 kg
Antal dörrblad Enkeldörr
Dörrbredd (min.) 640 mm
Dörrbredd (max.) 1440 mm
Dörrbladshöjd (max) 3500 mm
Dörrbladstjocklek från 10 mm
Dörrbladstjocklek upp till 12.76 mm
Geometri löpskena rak
EN 1670 korrosionsbeständighet 3 (enligt EN 1670: Klass 0 = ej definierad, klass 1 = låg, klass 2 = måttlig, klass 3 = hög, klass 4 = mycket hög, klass 5 = utomordentligt hög)
EN 1527 permanent funktionsduglighet 100 000 testcykler
Monteringssätt Vägg, Innertak, Tak dolt liggande, Glasmontering
DIN-riktning vänster/höger
Dämpningsmekanism tillval
Klipsbara skydd Böjd
Manuell användning Ja
Finish eloxerad
Färg EV1

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00