TSA 325 NT

Tyst, elegant och lättillgängligt – med dessa egenskaper är det manuella karuselldörrsystemet TSA 325 NT skräddarsytt för installation i fasader med högsta designkrav. Ett lätt tryck med handen räcker för att dörrbladet ska börja rotera. Frånluft och buller stannar ute, värme stannar inne. Eftersom GEZE TSA 325 NT används manuellt behövs inga särskilda säkerhetsanordningar för karuselldörren – en avgörande kostnadsfaktor.