MBZ 300 N48G

LTA-24-AZ * Ventilationsknapp med funktionsknappar ”ÖPPEN/STÄNGD” och LED-funktionsindikering

AS 500 ventilationsknapp LTA-24-AZ Ventilationsknapp för rök- och värmeutsugsanläggningar
  • Med funktionsknappar ÖPPEN/STÄNGD
  • LED för statusindikering
Kontakta oss

Ventilationsknapp med funktionsknappar ”ÖPPEN/STÄNGD” och LED-funktionsindikering

Användningsområden

  • För anslutning till kontrollpanelerna THZ, THZ Comfort och MBZ 300
  • För anslutning till sensorgränssnittet IQ gear

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00