Powerchain

Konsolsats Powerchain yttertak specialutförande * För takfönster

Konsolensatz Powerchain D3 Konsolensatz Powerchain D3
  • Enkel och snabb montering med smart-fix-monteringssystem
Kontakta oss

Användningsområden

  • Karmmontage UTÅTGÅENDE
  • Montering på aluminiumfönster

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00