Dörrlås dubbeldörr

I detta sammanhang har säkerhet och tillförlitlighet högsta prioritet: För nödutgångar och panikdörrar med dubbla dörrblad finns en rad självlåsande paniklås i GEZE:s sortiment. Överallt där dörrar måste öppnas snabbt i en nödsituation eller utgöra ett effektivt skydd mot inbrott kan du förlita dig på våra lås för dubbeldörrar: Självlåsningen säkerställer automatisk regelutslutning medan fullpanikfunktionen reglerar samspelet mellan det aktiva och det passiva dörrbladet vid upplåsning.