Kompakt elslutbleck (A5-serie)

A5001-FB * Elslutbleck med dörrdetektorkontakt och låskolvsstyrning

  • Godkännande för rökskyddsdörrar
  • Så gott som ljudlös öppning med ett klick vid likström
  • Dubbelspoleteknik möjliggör ett större driftsspänningsområde
  • Integrerad bipolär EMC-skyddsdiod som skyddar anslutna elkomponenter mot backspänning
  • Dörrdetektorkontakt som aktiveras av låskolven
  • Kompakt utförande
Visa mer
  • Låskolvsstyrning för montering i dörrar med stängd profilkant
Kontakta oss

Elslutbleck med dörrdetektorkontakt och låskolvsstyrning

Användningsområden

  • Standard- och rökskyddsdörrar med slagdörrsautomatiker och tillträdeskontroll
  • Montering kan ske på vänster- och högerhängda dörrar samt lod- eller vågrätt
  • Anslutning till lik- eller växelström

Produktspecifikationer

A5001-FB
Mått 22.8 x 64.6 x 27.7 mm
DIN-riktning vänster/höger
Inställningsposition x delningsmått 4 x 0.75 mm
Ingreppsdjup för fallkolv 6.5 mm
Monteringsläge vågrät/lodrät Ja
Arbetsström Ja
Spänning momentkontakt (max. 1 min.) 12–48 V AC/DC +/- 15 %
Spänning permanent drift 12/24 V AC/DC +/- 15%
Strömförbrukning 200 mA/12 V, 100 mA/24 V
Godkännande för rökskyddsdörrar Ja
Dörrövervakning Ja
Integrerad bipolär EMC-skyddsdiod Ja
Teknik med dubbla spolar Ja

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00