Programomkopplare

De är ett medel för att uppnå ett mål. Med dem ställer man in driftssättet för den automatiska slagdörren. Helt elektroniskt med display eller mekaniskt med vridknapp resp. nyckel – alla krav kan realiseras. Välj det driftssätt som passar dig: Automatik, reducerad öppningsbredd, kontinuerligt öppen, butiksstängning, låst eller av. Är du orolig för att obehöriga personer ändrar inställningarna? Säkringen av programomkopplaren görs t.ex. med en kombination med en nyckelknapp eller med en kod.