Brytare

Ingrip i nödfall! Säkerhetsbrytare är viktiga komponenter i ett automatiskt slagdörrssystem. Vid behov kan de initiera frånslagning av nätspänningen samt öppning av den automatiska dörren. I uppställningssystem behöver man manuella stängningsknappar med linjeövervakning för manuell aktivering av hållmagneten. Utbytbara texter anger brytarens funktioner. De är försedda med en glasruta eller en täckkåpa som skyddar mot missbruk.