Slimdrive EMD

Glidskena Slimdrive EMD/EMD-F/EMD Invers * För karmmontage på gångjärns- eller anslagssidan

Glidskena GEZE Slimdrive EMD/EMD-F
  • Färg EV1 eller enligt RAL
  • Kompatibel med integrerad öppningsbegränsare
Kontakta oss

Användningsområden

  • Slagdörrar med ett eller två dörrblad
  • Karmmontage gångjärnsida på brandklassade dörrar
  • Nischdjup upp till 75 mm

Produktspecifikationer

Glidskena Slimdrive EMD/EMD-F/EMD Invers
Höjd 20 mm
Vänsterhängd dörr Ja
Högerhängd dörr Ja

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00