Boxer free-swing-dörrstängare

Den integrerade free-swing dörrstängaren står till tjänst överallt där det krävs ökad komfort och säkerhet. Den gör så att slagdörrar med dubbla dörrblad kan öppnas med minimal kraft. Ytterligare en fördel med free-swing-dörrstängaren är en komfortuppställningsfunktion som låser dörren i slutet av freeswing-området. Högsta designkrav har tillgodosetts: dörrstängaren fälls nämligen in i dörrblad och karm och harmonierar därmed perfekt med ditt slagdörrssystem.