Boxer free-swing-dörrstängare

Den integrerade free-swing dörrstängaren står till tjänst överallt där det krävs ökad komfort och säkerhet. Den gör så att slagdörrar med dubbla dörrblad kan öppnas med minimal kraft. Ytterligare en fördel med free-swing-dörrstängaren är en komfortlåsfunktion som låser dörren i slutet av freeswing-området. Den uppfyller dessutom de allra högsta kraven på design: Dörrstängaren fälls nämligen i dörrblad och karm och harmonierar därmed perfekt med ditt slagdörrssystem.