Free-swing-dörrstängare dubbeldörr

Dubbeldörrar i många fastigheter måste stå öppna för att människor eller transporter ska kunna passera bekvämt, till exempel på sjukhus, vårdhem, varuhus eller gym. Här kommer GEZE:s överliggande dörrstängare med glidskena samt free-swing och komfortlåsning till sin rätt. Dörrsystemet kan öppnas utan ansträngning, ställas upp permanent och ändå stängas tillförlitligt och säkert i händelse av fara.