Rollan

Rollan 80 NT glas * Skjutbeslagsystem för glasdörrar med en dörrbladsvikt på 80 kg

Set Rollan 80 NT för dörrblad i glas/Rollan 80 NT glas
 • För dörrblad i glas med 30 mm glasklämplatta
 • Med dämpning på ena eller på båda sidor för dörrar med en dörrbladsvikt upp till 40 kg så att dörren bromsas in mjukt och dras in automatiskt till ändläget
 • Enhetlig löpskena för Rollan 40 och 80 gör att systemet enkelt kan anpassas till ändrade användningsvillkor
 • Lättgående rullvagn som kan sättas i rörelse utan större kraftansträngning
 • Enkel inställning av avståndet mellan dörrblad och löpskena
 • Försänkbara hållarplattor möjliggör dörrinbyggnad med litet spaltavstånd mellan löpskena och dörrens överkant
Visa mer
 • Kontrollerad enligt DIN EN 1527 under 50 000 provcykler gällande hållbarhet
 • Stängd aluminiumlöpskena som hindrar damm och smuts från att tränga in
 • Enkelt, direkt takmontage eller montering med konsol på tak och vägg
 • Inställning av avståndet mellan dörrblad och skena/finjustering kan även ske efter monteringen
Kontakta oss

Skjutbeslagsystem för glasdörrar med en dörrbladsvikt på 80 kg

Användningsområden

 • För medeltunga skjutdörrar inomhus
 • För passagedörrar eller rumsavdelare i bostads- och kontorslokaler
 • Platssparande beslag som möjliggör enkel montering även i trånga utrymmen
 • Skjutdörrar med en eller flera blad
 • Montering i innertak eller framför väggen

Produktspecifikationer

Rollan 80 NT glas
Dörrbladsmaterial Enkelsäkerhetsglas (ESG-H), Laminerat säkerhetsglas (laminerat säkerhetsglas av enkelsäkerhetsglas)
Dörrbladsvikt (max.) 80 kg
Antal dörrblad Enkeldörr
Dörrbredd (min.) 500 mm
Dörrbredd (max.) 1640 mm
Dörrbladshöjd (max) 3500 mm
Dörrbladstjocklek från 8 mm
Dörrbladstjocklek upp till 12 mm
Geometri löpskena rak
EN 1670 korrosionsbeständighet 1 (enligt EN 1670: Klass 0 = ej definierad, klass 1 = låg, klass 2 = måttlig, klass 3 = hög, klass 4 = mycket hög, klass 5 = utomordentligt hög)
EN 1527 permanent funktionsduglighet 50 000 testcykler
Monteringssätt Innertak, Vägg
DIN-riktning vänster/höger
Dämpningsmekanism tillval
Manuell användning Ja
Färg rå aluminium

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00