Rollan

Rollan 40 NT trä * Skjutbeslagsystem för trä-, plast- eller metalldörrar med en dörrbladsvikt på 40 kg

Rollan 40 NT trä
 • Skjutbeslagsystem för dörrbladsvikter upp till 40 kg
 • Lämpar sig särskilt för dörrbladsmaterial i trä, plast eller metall
 • Enhetlig löpskena för Rollan 40 och 80 gör att systemet enkelt kan anpassas till ändrade användningsvillkor
 • Lättgående rullvagn som kan sättas i rörelse utan större kraftansträngning
 • Enkel inställning av avståndet mellan dörrblad och löpskena
 • Försänkbara hållarplattor möjliggör dörrinbyggnad med litet spaltavstånd mellan löpskena och dörrens överkant
Visa mer
 • Kontrollerad enligt DIN EN 1527 under 50 000 provcykler gällande hållbarhet
 • Stängd aluminiumlöpskena som hindrar damm och smuts från att tränga in
 • Enkelt, direkt takmontage eller montering med konsol på tak och vägg
 • Inställning av avståndet mellan dörrblad och skena/finjustering kan även ske efter monteringen
Kontakta oss

Skjutbeslagsystem för trä-, plast- eller metalldörrar med en dörrbladsvikt på 40 kg

Användningsområden

 • För lätta skjutdörrar inomhus
 • För passagedörrar eller rumsavdelare i bostads- och kontorslokaler
 • Platssparande beslag som möjliggör enkel montering även i trånga utrymmen
 • Skjutdörrar med en eller flera blad
 • Montering i innertak eller framför väggen

Produktspecifikationer

Rollan 40 NT trä
Dörrbladsmaterial Trä
Dörrbladsvikt (max.) 40 kg
Antal dörrblad Enkeldörr
Dörrbredd (min.) 500 mm
Dörrbredd (max.) 1420 mm
Dörrbladshöjd (max) 3500 mm
Dörrbladstjocklek från 19 mm
Dörrbladstjocklek upp till 40 mm
Geometri löpskena rak
EN 1670 korrosionsbeständighet 1 (enligt EN 1670: Klass 0 = ej definierad, klass 1 = låg, klass 2 = måttlig, klass 3 = hög, klass 4 = mycket hög, klass 5 = utomordentligt hög)
EN 1527 permanent funktionsduglighet 25 000 testcykler
Monteringssätt Vägg, Innertak
Manuell användning Ja
Färg rå aluminium

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00