Perlan 140 trä takmontering

Sats Perlan 140 för dörrblad i trä * Skjutbeslagsystem för takmontage och trädörrblad

Perlan 140
  • Skjutbeslagsystem för takmontage och trädörrblad med en dörrbladsvikt upp till 80 kg
Kontakta oss

Skjutbeslagsystem för takmontage och trädörrblad

Användningsområden

  • För tak- och väggmontage
  • För dörrbladsvikter upp till 80 kg

Produktspecifikationer

Sats Perlan 140 för dörrblad i trä
Dörrbladsvikt (max.) 80 kg
Korrosionsskyddsklass 2
Färg EV1

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00