Levolan 60 Glas

Levolan 60 Glas överljusmontering Skjutbeslagsystem för dörrblad i glas på 60 kg och överljusmontering

Levolan 60 En filigran lösning att designa och förflytta manuella skjutdörrar inomhus med funktionell lätthet
 • Grundbeslaget kompletteras med den modulära varianten av den fasta panelen "Add-on"
 • Upp till 60 kg dörrbladsvikt och direkt montering på glasväggar eller överljus
 • Med dämpning på ena eller på båda sidor för dörrar med en dörrbladsvikt upp till 60 kg så att dörren bromsas in mjukt och dras in automatiskt till ändläget
 • Små golv- och sidoprofiler möjliggör stor utrymmesprofil för fast panel och glasskjutdörr
 • Fast inglasning kan genomföras snabbt och enkelt med gummitätningar
Kontakta oss

Skjutbeslagsystem för dörrblad i glas på 60 kg och överljusmontering

Användningsområden

 • För designinriktade skjutdörrar inomhus i bostads- och kontorslokaler
 • För alla skjutdörrar med ett eller flera blad
 • Montering direkt på glaset
 • För montering på vägg eller innertak (direkt eller dolt) samt glasmontering
 • Med Levolan 60 SoftStop med dämpning på ena eller båda sidorna
 • Lämpar sig särskilt bra på dörrar i hemmet eller på kontoret tack vare det tysta funktionssättet med Levolan 60 SoftStop

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00