Apoll tjocklek 1 - för skjutdörrar upp till 350 kg

Kantregel Kantregel med tippspak för låsning av det rörliga dörrbladet

Kantregel Apoll Tillbehör Apoll
  • Låsning av skjutdörrblad
Kontakta oss

Användningsområden

  • För Apoll skjutbeslagsystem

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00