Apoll

Apoll tjocklek 1 - för skjutdörrar upp till 350 kg * Skjutbeslagsystem för industridörrar och industriportar med en dörrbladsvikt på 350 kg

Apoll Skjutdörrsbeslag
  • Skjutbeslagsystem för dörrbladsvikter upp till 350 kg
  • För dörrbladsmaterial i trä, plast eller metall
  • Enkel- och dubbelrullvagn för optimal lastfördelning
  • Med stål- eller plasthjul för särskilt tyst gång
Kontakta oss

Skjutbeslagsystem för industridörrar och industriportar med en dörrbladsvikt på 350 kg

Användningsområden

  • För tunga skjutdörrs- och skjutportssystem samt transport- och flyttutrustning i industrianläggningar
  • För alla skjutdörrar med ett eller flera dörrblad samt för vik- och dragspelsdörrar
  • Montering i innertak eller framför väggen

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00