Hygienic Doors

Powerdrive PL-HT Automatiskt skjutdörrssystem för stora och tunga dörrar i områden med ökade krav på hygienen

Skjutdörrsystem Powerdrive PL-HT, här på ett sjukhus Automatiskt skjutdörrssystem för stora, tunga dörrar i områden med förhöjda hygienkrav.
 • Består av drivenhetssats, aluminiumprofiler, golvstyrprofiler och tätningar
 • Dörrkonstruktionen kan väljas fritt av kunden
 • Hermetisk tätning genom sänkning och pressning av dörrbladet i ramkonstruktionen
 • Runtomgående tätningssystem med tätningshörn minskar luftgenomsläppligheten när skjutdörrssystemet är stängt
 • Optimerade öppningsbredder för användning på sjukhus (sjuksköterske-, rengörings- och sängöppning)
 • Kan kopplas ihop och integreras i fastighetsautomationen med hjälp av den öppna standarden BACnet
Visa mer
 • Automatisk felidentifiering och loggning
 • Fri parametersättning för in- och utgångar för olika funktioner
 • Integrerat batteri för nödöppning och nödstängning vid strömavbrott
 • Självrengörande rullvagn underlättar underhåll
 • Olika mekaniska och elektriska låsningar kan fås som tillval
Kontakta oss

Användningsområden

 • Skjutdörrsystem med enkeldörr
 • Innerdörrar med högre krav på hygien såsom operationssalar, laboratorier, renrum
 • Öppningsbredder från 800 till 2500 mm möjliga
 • Dörrbladsvikter upp till 200 kg
 • Lämpligt profilsystem är profilsystemet med smala profiler och ISO-glas

Produktspecifikationer

Powerdrive PL-HT
För dörrsystem med enkeldörrar Ja
Dörrbladsvikt (max.) enkeldörr 200 kg
Öppningsbredd enkeldörr 800 mm - 2500 mm
Driftstemperatur -15 - 50 °C
Skyddsklass IP20
Nätfrånkopplare Huvudbrytare i automatiken
Uppfyllande av standard DIN 18650, DIN EN ISO 13849: Performance Level D, EN 16005

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00