Radioprogram

Med bara ett klick på radiofjärrkontrollen eller radioarmbågskontakten kan man öppna den automatiska skjutdörren bekvämt och barriärfritt – och det till och med genom väggar. Kodningen av radiosignalerna och den individuella programmeringen av radiomottagarna sörjer för säkerhet, något som väsentligt försvårar avlyssning och kopiering av radiosignalerna. Som tillval kan armbågskontakter utrustas med radiosändare i efterhand. Beroende på radiomottagare kan upp till 12 resp. 85 radiosändare programmeras.