MBZ 300 N48G

GC 162 RWA * Rökdetektor för GEZE kontrollpaneler

Rökdetektor GC 152 Rökdetektor GC 152, Rökdetektor enligt ströljusprincipen för allmän användning i uppställningssystem
  • Rökdetektor med ströljusutvärdering
  • Upp till 8 års livslängd tack vare automatisk utsläppskompensation
  • Enkelt test genom integrerad magnetsensor
  • LED för statusindikering
  • Kontrollerat enligt EN 54
Kontakta oss

Rökdetektor för GEZE kontrollpaneler

Användningsområden

  • För anslutning till nödströmsstyrcentralerna THZ N4, THZ Comfort N4 och MBZ 300
  • För takmontage

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00