Manuella öppnare för överljusfönster

OL 95 * Utanpåliggande överljusöppnare, platt form med en öppningsbredd på 220 mm

OL 95 öppen Utanpåliggande överljusöppnare, platt form, för vertikalt monterade rektangulära fönster med öppningsbredd 220 mm
 • Uppnår full öppningsbredd på 220 mm vid alla bladhöjder
 • Öppningsbredden kan ställas in
 • Platt design på säkerhetssaxen ger mindre platsbehov
 • Integrerad dörrbladslåsning i saxen garanterar säker låsning
 • Uthängningsspärr och låsbar handspak erbjuder extra säkerhet
 • Extralåsning ökar säkerheten och tätheten
Visa mer
 • Saxuthängning genom aktiveringsknapp underlättar fönsterputsningen in- och utifrån
 • Komplett förmonterade komponenter underlättar montering
Kontakta oss

Användningsområden

 • Bekväm och daglig ventilation av rum och trapphus
 • Inåtgående tippfönster
 • Kan även användas för inåtgående topphängda fönster på rektangulära fönster
 • Kan fås i specialformer som sneda och trekantsfönster
 • Montering på trä-, plast- eller aluminiumfönster
 • Karmmontage

Produktspecifikationer

OL 95
Längd 305 mm
Djup 49 mm
Höjd 16 mm
Öppningsbredd (max.) 220 mm
Dörrbredd (min.) 440 mm
Bladhöjd (min.) 350 mm
Dörrbladsvikt (max.) 60 kg
Beslagslyft 54 mm
Inställbar öppningsbredd (slagreducering) I vissa fall
Dörrbladslås integrerad i saxen Ja
Saxuthängning med aktiveringsknapp Ja
Låsbart Ja
Urkopplingsskydd Ja

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00