Slimchain 230 V

LIN-parametreringsadapter Möjliggör anslutning av GEZE serviceterminal ST 220 till GEZE kedjedrift Slimchain 230 V för parametersättning via LIN-BUS

Tillbehör Kedjedrift LIN-programmeringsadapter, möjliggör anslutning av GEZE serviceterminal ST 220 till IQ windowdrives via LIN-buss
  • Slaglängd, hastighet samt diagnosfunktioner kan parametreras
Kontakta oss

Användningsområden

  • Kan användas med Slimchain 230 V

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00