Slimchain

Konsolsats valfri Slimchain * Specialutförande kan konfigureras vad gäller öppningssätt och färg

Konsolsats A Slimchain Konsolsats A Slimchain i svart
  • Enkel och snabb montering med smart-fix-monteringssystem
  • Öppningssätt och färg kan konfigureras
Kontakta oss

Användningsområden

  • Tippbara, topphängda och sidohängda fönster som öppnar inåt eller utåt
  • Karm- eller bladmontage
  • Integrerad karmmontage
  • Utförande beroende på val av öppningssätt
  • Montering på trä-, plast- eller metallfönster

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00