Visualisering av nödutrymningsdörrar i nödutrymningsvägar

CAN/CAN gränssnitt DCU 103 galvaniskt separerat *

CAN Interface för integration av GEZE drivteknik (DCU 1,2,6,8) i en CAN-buss

Användningsområden

  • Automatik

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00