Hållbar jul: GEZE planterar global företagsskog

GEZE fortsätter med jultraditionen att donera och plantera en global företagsskog. I samarbete med organisationen Treedom planterar det Leonberg-baserade företaget 10 000 träd i fem olika länder. GEZE tar alltså sitt företagsansvar på allvar även i dessa utmanande tider och ger aktivt stöd till lokala organisationer för att skydda klimatet.

GEZE:s företagsskog – en mix av globalt odlade arter

GEZE:s företagsskog växer i Kenya, Tanzania, Kamerun, Nepal och Guatemala. Varje träd planteras och sköts av lokala småbönder. GEZE har medvetet valt en blandning av arter för att tillgodose olika ekologiska och ekonomiska behov. Det kommer definitivt att förbättra livssituationen för befolkningen i ekonomiskt svaga regioner på lång sikt. Papayaträdet garanterar livsmedelssäkerhet, medan Grevillea-busken framför allt bidrar till att binda koldioxid. Mangoträdet producerar frukt som bönderna kan förädla och sälja vidare.

Ett lyckat sätt att kombinera socioekonomiska och ekologiska mål

GEZE:s företagsskog garanterar på så sätt en ökad livsmedelssäkerhet i svaga regioner, skapar arbetstillfällen och främjar den lokala infrastrukturen. Tillsammans med lokalbefolkningens aktiva deltagande stärker vi det lokala näringslivet på ett avgörande sätt. I ett långsiktigt perspektiv kommer GEZE:s företagsskog att förvaltas av 588 småbönder och binda sammanlagt 1 830 000 ton koldioxid.

Socialt engagemang inom GEZE-koncernen

Donationer har blivit ett fast begrepp i GEZE:s företagskultur. Företaget har varit sponsor för Plan International sedan 2013 och har också länge stöttat barnsjukhuset Olgäle i Stuttgart. Det var mot denna bakgrund som idén till den aktuella donationskampanjen föddes.

Läs mer om GEZE:s sociala engagemang

Att plantera skog är ett långsiktigt projekt som kommer att fortsätta långt fram i tiden. De positiva reaktionerna från våra kunder och samarbetspartner när det gäller planteringskampanjen 2019 blev en bekräftelse på att vi skulle fortsätta plantera GEZE-skogar globalt även under 2020. Projektet förenar och gynnar människor över hela världen. GEZE är med och bidrar till att säkra en hållbar framtid.

Andrea-Alexandra Alber, strategiansvarig på GEZE