Fastighetsplanering med BIM: GEZE utökar sitt sortiment med waya by BIMsystems

BIM (Building information Modeling) är en av de mest innovativa digitala arbetsmetoderna inom byggsektorn. GEZE, specialist på modern dörr-, fönster- och säkerhetsteknik, erbjuder inte bara BIM-innehåll utan också skräddarsydda råd och tjänster. Det internationella företaget har tillgång till olika verktyg och plattformar för att stödja projekteringsprocessen. Den Leonberg-baserade tillverkaren utökar sitt utbud med verktyget waya by BIMsystems. 

Digitalisering av byggindustrin

GEZE utökar sin BIM-portfölj med waya by BIMsystems och erbjuder användare skräddarsydda råd och tjänster.

GEZE utökar sin BIM-portfölj med waya by BIMsystems och erbjuder användare skräddarsydda råd och tjänster. © Lorenz Frey / GEZE GmbH

BIM gör att byggprojekt kan digitaliseras redan från början. Viktig information om planering, design och infrastruktur kan därmed avbildas i det som kallas den digitala tvillingen. Ett av kriterierna för genomförandet i praktiken är BIM-kompatibla data som informationskälla. GEZE är pionjär på området för dörr-, fönster- och säkerhetslösningar. För att ytterligare förenkla och påskynda de digitala processerna för projektörer och arkitekter erbjuder GEZE nu sina karusell-, sväng- och skjutdörrssystem som BIM-innehåll via verktyget waya by BIMsystems.

BIM-elementen är åtkomliga på nätet eller via ett insticksprogram som kan användas med Revit eller ArchiCAD. Före, under eller efter samråd via waya-plattformen konfigureras ett BIM-objekt som omedelbart kan användas i CAD-mjukvaran. Resultatet är förlustfri hopkoppling i BIM-planeringen, digitaliserade projekt- och produktdata samt mottagarorienterad information under hela projekteringsprocessen i ett CAD-system. Konfigurerbara BIM-dörrobjekt från GEZE 

GEZE erbjuder projektörer och arkitekter konfigurerbara BIM-dörrobjekt med alla nödvändiga komponenter samt egenskaper som ännu inte har specificerats. Dörrprojektering är en särskilt komplex uppgift. Under projektering och genomförande behövs cirka 150 olika uppgifter för att en dörr ska kunna projekteras korrekt. Svårigheten i projekteringsprocessen är i regel att inte tillhandahålla för mycket information om projektet i ett tidigt skede – detta kan orsaka problem i en senare projekteringsfas eller när ändringar görs. Med de justerbara GEZE BIM-objekten kan alla dörregenskaper bestämmas efter hand av arkitekten eller projektören.

LÄS MER OM DÖRRPROJEKTERING MED GEZE BIM-OBJEKT

till BIM-dörrobjekt

Projektering: Service och skräddarsydd rådgivning från GEZE

GEZE stöder kunder och partner under hela fastighetslivscykeln – från brainstorming, projektering och genomförande till användning och demontering eller rekonstruktion. Specialisten på dörrprojektering erbjuder målinriktad support vid utvecklingen av BIM-ritningar och vid utformning av krav och tekniska villkor för dörrobjekt, allt för att säkerställa korrekt professionell projektering. Individuell rådgivning och service på ett tidigt stadium sparar resurser för alla projektdeltagare.