En julklapp till klimatet: GEZE planterar ytterligare 10 000 träd

Nya träd till företagsskogen: För tredje gången inleder GEZE julen med en stor kampanj för klimatet. GEZE, specialist inom innovativ, modern dörr- och fönsterteknik, planterar ytterligare 10 000 träd i samarbete med Treedom, ett socialt initiativ. Därigenom ökar det samlade bidraget från GEZE till hela 6 417 ton lagrad CO2. Företagsskogen sköts och används av lokala småbönder på plats i Afrika, Asien och Centralamerika.

Ett träd, dubbel effekt

Företagets skog sköts av lokala småbrukare i Afrika, Asien och Centralamerika.

En bonde planterar ett träd i Guatemala.

GEZE har valt Treedom som samarbetspartner, eftersom det skogsbruksekonomiska initiativet erbjuder mycket mer än bara CO2-siffror: Ett lövträd binder i snitt ca 12,5 kg CO2 per år. En välskött skog som används på ett hållbart sätt kan emellertid ge mycket mer: Beroende på trädslag levererar träden frukter som ger ett viktigt bidrag till den lokala befolkningens livsmedelstrygghet och inkomst, rötterna förbättrar jordkvaliteten och skyddar mot erosion. Att etablera sådana hållbara skogar världen över och i samarbete med lokalbefolkningen är Treedoms mål.

GEZE-träden planteras och förvaltas av lokala småbrukare.

En bonde planterar ett träd i Guatemala.

Stärka lokala samhällen

Länder som Tanzania, Kenya, Kamerun, Nepal och Guatemala berörs direkt redan nu av klimatomvandlingen. Levnadssituationen för människor som redan lever i utsatthet blir då ännu värre. I och med den kontinuerligt växande företagsskogen satsar GEZE även på stabilisering och förbättring av dessa människors ekonomiska förhållanden. GEZE-träden planteras och sköts av lokala småbönder. Företaget har valt en mix av arter som täcker in olika ekologiska och ekonomiska behov. Papaya och mango svarar för livsmedelstrygghet och kan säljas på marknaden. Trädslag som grevillea är populära bland insekter, och binder mycket CO2 per träd. Dessutom förbättrar de kvaliteten i redan skadade jordar, och växer även i tuffa förhållanden. GEZE företagsskog sköts idag av ca 600 småbönder på ett långsiktigt sätt.

Klicka här för GEZE:s adventskalender

Upptäck våra redan planterade träd och trädtyperna på den interaktiva kartan: