Brigitte Vöster-Albers 50-årsjubileum inom GEZE

Den 1 juli 2018 firar Brigitte Vöster-Alber, VD för GEZE GmbH, sitt 50-årsjubileum med företaget. Sedan 1968 har hon hållit i rodret för företaget, som har ca 3 000 anställda i hela världen och som är en av de ledande leverantörerna av dörr-, fönster- och säkerhetsteknik, automatiska dörrsystem och fastighetsautomation. Hon har alltid haft blicken stadigt fäst mot framtiden och har aldrig ryggat för att fatta tuffa men nödvändiga och nyttiga beslut för företaget.

50 års ledarskap = 50 års utveckling

Brigitte Vöster-Alber har varit VD för GEZE GmbH sedan 1968. Bild: Karin Fiedler för GEZE GmbH

Brigitte Vöster-Alber har varit VD för GEZE GmbH sedan 1968. © Karin Fiedler / GEZE GmbH

Brigitte Vöster-Alber övertog ledningen för GEZE 1968, när hon bara var 24 år gammal, efter hennes farfar Reinhold Vösters bortgång. Sedan dess har hon förstärkt och kontinuerligt utökat företagets strategi, produktportföljen och verksamheten utomlands. Idag växer företaget och har produktionsanläggningar i Kina, Spanien och Serbien, 31 dotterbolag och otaliga säljrepresentanter. Samtidigt har forsknings- och utvecklingsavdelningen vuxit under hennes ledning. 2017 investerade GEZE 13 miljoner euro i uppförandet av ett nytt toppmodernt utvecklingscenter vid huvudkontoret i Leonberg. Sammanlagt 28,8 miljoner euro har investerats här under de senaste åren. Detta avspeglar även VD:ns tydliga engagemang för platsen och kvalitetsstämpeln ”Made in Germany”. Företaget fortsätter även att investera i utländska dotterbolag, och strävar efter att efterleva de högsta möjliga kvalitetsstandarderna. Även om GEZE är en global aktör, vilar företaget fortfarande på tradition, är fortfarande ett familjeföretag till 100 % och har en bra positionering för organisk tillväxt.

Mod lönar sig

Under ett halvt sekel har Brigitte Vöster-Alber inte dragit sig för att fatta svåra och ibland impopulära beslut. En viktig vattendelare var avknoppningen av den populära, men olönsamma skidavdelningen på 1980-talet. Detta skapade ny kapacitet för att fokusera på moderna dörr- och fönsterlösningar och för att bygga ut exportdivisionen ytterligare. Öppenhet och modet att tillämpa nya metoder avspeglas också i den nuvarande utvecklingen. Under Brigitte Vöster-Albers ledning håller företaget på att utvecklas mot smart byggnadssammankoppling med de senaste trenderna såsom sakernas internet. Sist men inte minst tog sig företaget helskinnat igenom finanskrisen 2008 under Vöster-Albers ledning. 2009 investerade GEZE 29,6 miljoner euro i expansionsaktiviteter. ”Man kan uppnå en stor potential genom att vara aktiv, även under svåra tider”, säger GEZE:s VD.

”Affärskvinnor är fortfarande inte nog synliga”

När Brigitte Vöster-Alber fick tjänsten som VD för GEZE fanns det knappt några kvinnor på ledande positioner. ”Min farfar lärde mig vad det innebär att vara familjeöverhuvud efter min fars för tidiga bortgång”, säger Vöster-Alber. ”Jag var tvungen att hitta min egen väg i en mansdominerad sektor och slå mig fram.” Kvinnor inom näringslivet var ett undantag på den tiden, och har absolut blivit vanligare idag. Men enligt Brigitte Vöster-Alber är det fortfarande för få kvinnor i styrelserummen. Traditionella värderingar och klichéer spelar fortfarande roll, till exempel i fråga om att balansera familjelivet med karriären. Hon har alltid främjat detta inom GEZE. Med 29 % är den nuvarande andelen kvinnor på ledande positioner inom GEZE exceptionellt hög, och har på senare år ökat med nästan 50 %. Det finns även många kvinnor bland företagets unga talanger och 23 % av företagets studenter med varvad utbildning är kvinnor.

Stor ära – stort engagemang

För Brigitte Vöster-Alber har affärer alltid gått hand i hand med socialt engagemang. Hon ärvde denna inställning från sin farfar och mottog Tysklands stora järnkors (Bundesverdienstkreuz) 2009. 2013, då företaget firade sitt 150-årsjubileum, blev hon hedersmedborgare i Leonberg. Det är en ära som även hennes farfar, Reinhold Vöster, förlänades. 2016 fick Brigitte Vöster-Alber ”Preis Soziale Marktwirtschaft 2016” (pris för social marknadsekonomi) från Konrad Adenauer Foundation. ”Hon är drivkraften bakom familjeföretagets mål och beskyddaren av dess värden. Till exempel har hon en bred vision i sitt entreprenörskap, innovationsförmåga och tar stort ansvar för företagets personal, samhället i stort och miljön”, löd juryns motivering. Dessutom mottog hon Baden-Württembergs företagsmedalj 2016. Detta pris delas ut till personer och företag som gjort enastående insatser till företag i Baden-Württemberg.


I fråga om samhällsengagemang ligger barnvälgörenhetsprojekt såsom den Stuttgart-baserade ”Olgäle-Stiftung für das kranke Kind e.V.” (Olgäle-stiftelsen för sjuka barn) och välgörenhetsorganisationen ”Plan International” varmt om denna fyrabarnsmammas hjärta. Sponsring av konst, kultur och sport är också av stor betydelse. Som sann djurälskare är Brigitte Vöster-Alber särskilt förtjust i att rida, och skulle hellre ha utbildat sig till veterinär. I samband med sitt jubileumsfirande är hennes hästar och hundar ett viktigt sätt att komma bort från näringslivet. Precis som hennes farfar brukade göra med hennes far, leder hon företaget genom konstruktivt samarbete med tre av hennes fyra barn (en av hennes döttrar valde istället att bli läkare).