Åttonde TOP Innovator-priset för GEZE

GEZE fick den prestigefyllda TOP 100-kvalitetsstämpeln som säkrade dess ställning som en av Tysklands mest framgångsrika SME-innovatörer. GEZE:s utvecklingschef Gerald Haas mottog priset från TOP 100-mentorn och vetenskapsjournalisten Ranga Yogeshwar under galakvällen för femte konferensen för tyska små och medelstora företag, som hålls i Forum am Schlosspark i Ludwigsburg. I sitt välkomsttal underströk Winfried Kretschmann, ministerpresident för Baden-Württemberg, denna innovationstävlings betydelse.

Kvalitetsstämpeln TOP 100

Evenemanget belönar Tysklands mest innovativa företag: TOP 100-mentorn Ranga Yogeshwar ger TOP 100 Innovator-certifikatet till GEZE:s utvecklingschef Gerald Haas. Foton från ceremonin: KD Busch/compamedia

Evenemanget belönar Tysklands mest innovativa företag: TOP 100-mentorn Ranga Yogeshwar ger TOP 100 Innovator-certifikatet till GEZE:s utvecklingschef Gerald Haas.

De viktigaste konkurrensfaktorerna när man jämförde företagen var ”innovationsklimat”, ”innovativa processer och organisation”, ”innovationsvänligt ledarskap” och ”marknadsföring av innovationer”. GEZE har länge varit en del av den globala eliten av utvecklare och tillverkare av innovativa system för dörr-, fönster- och säkerhetsteknik, och detta är den åttonde gången som företaget mottagit kvalitetsstämpeln TOP 100. Fem av gångerna har varit under de senaste tio åren.

En del av GEZE:s mål är kontinuerlig vidareutveckling av traditionella produktsegment, utökning av fördelarna och utforskning av nya möjligheter till förstklassiga lösningar.

Priset som vi mottog idag är ytterligare ett bevis på att innovation, både inom digitalisering och inom det konventionella produktsegmentet, är såväl möjlig som önskvärd.

Gerald Haas, utvecklingschef

GEZE Cockpit: innovation inom byggnadssammankoppling

© GEZE GmbH

Den nyutvecklade fastighetsautomationen GEZE Cockpit markerar GEZE:s lyckade introduktion på marknaden ”Byggnadssammankoppling – smarta byggnader”, en som kommer att forma företagets framtid. ”Stora investeringar i nya utvecklingsstrukturer samt i mycket specialiserade formgivare har gjort det möjligt för oss att skapa nätverkslösningar för fönster och dörrar som är unika på den globala marknaden, och detta gör byggnaderna smartare, effektivare, säkrare och i förlängningen till en trevligare plats. Detta öppnar upp större möjligheter än någonsin för våra kunder att automatisera sina byggnader”, säger utvecklingschefen Gerald Haas. GEZE Cockpit är det första smarta dörr-, fönster- och säkerhetssystemet, och täpper till ett tomrum inom fastighetsautomation. Automatiska dörrar och fönster kan för första gången integreras i ett fastighetssystem, vilket möjliggör helt nya ihopkopplingsmöjligheter för olika tillämpningsscenarier inom fastighetsautomation.

Gå till GEZE Cockpit här

Innovationsstyrka: ett nytt utvecklingscenter

Utvecklingscentret för forsknings- och utvecklingssektorn. Foto: Jürgen Pollak för GEZE GmbH

Utvecklingscentret för forsknings- och utvecklingssektorn.

Genom digitaliseringen har GEZE tagit ett djärvt steg som omfattar allt från produktutveckling till lansering på marknaden. Den centrala utgångspunkten var att skapa den rätta digitala infrastrukturen för utveckling och drift av smarta programvaruprodukter. Det fristående familjeföretaget har investerat 13 miljoner euro i ett nytt, ultramodernt utvecklingscenter och har ökat sin forsknings- och utvecklingskapacitet avsevärt under de senaste två åren. Produkttester och valideringar har utförts med hjälp av toppmodern utrustning. De modulära testriggarna är utrustade med den senaste robottekniken. Tekniska koncept och produkter av yppersta kvalitet kan nu implementeras ännu snabbare och mer effektivt.

Mer om vårt nya utvecklingscenter

En agil och interaktiv metod

Processerna som leder till innovation bestämde den nya byggnadens arkitektur och design. Ingenjörerna och provingenjörerna möter optimala arbetsförhållanden på alla plan av utvecklingen. Flexibla arbetsytor och arbetsplatser med sofistikerad ljudisolering, belysning och rumsklimatkoncept uppmuntrar till utbyte mellan ämnena och gör det möjligt att samarbeta mellan olika expertområden samt att skapa ett agilt arbetssätt inom projektområdena. Ett internt kreativt område är en plats där man kan experimentera med och testa nya idéer och tillämpa okonventionella metoder inom problemlösning.

Laboratorium för smarta möjligheter – användarna deltar i utvecklingen

Den nya utvecklingsbyggnaden är en smart byggnad i sig. Alla produktgrupper är intelligent sammankopplade och är konstruerade på ett sådant sätt att nya nätverkslösningar kontinuerligt kan tillämpas och testas. De insikter som förvärvades används för att utveckla intelligensen i alla GEZE-produkter och utvidga och verkställa fördelarna för användare med hjälp av fastighetsautomation med GEZE Cockpit. Som del av en interaktiv utveckling involverades även pilotkunder i GEZE Cockpit-projektet. Detta resulterade i fördelarna med optimala, användarorienterade produktegenskaper och marknadsledtiden – perioden från utveckling till lansering av det nya systemet på marknaden – minskade avsevärt.

”Digital First” inom kommunikation

I linje med den nya digitala inriktningen har GEZE även utforskat nya områden i den kommersiella lanseringen av GEZE Cockpit. En Digital First-kampanj, som nyligen mottog German Brand Award, utnyttjade alla delar av de digitala kommunikationsmöjligheterna.

Mer om German Brand Awards

”Smart Talent” – global ökning av antalet medarbetare

Av de 300 medarbetarna som anställdes globalt som resultat av GEZE-koncernens organiska tillväxt under de gångna två åren, arbetar en avsevärd andel arbete inom teknik- och utvecklingsområdet. Innovationerna kommer inte bara från Tyskland som primär utvecklings- och tillverkningsanläggning, utan även från GEZE:s dotterbolag i Kina, Spanien och Storbritannien. Det internationella tillverkningsnätet tillämpar konsekvent de allra mest strikta och hållbara produktionsstandarderna för att leverera ”Made in Germany”-kvalitet, i hela världen.

TOP 100: tävlingen

Sedan 1993 delar compamedia ut kvalitetsstämpeln TOP 100 till små och medelstora företag för exceptionell innovationsförmåga och lyckade innovationer. Prof. Nikolaus Franke tillträdde tjänsten som vetenskaplig ledare 2002. Franke är grundare och ordförande för institutet för entreprenörskap och innovation vid Wiens universitet för ekonomi och handel. Vetenskapsjournalisten Ranga Yogeshwar är mentor för TOP 100. Bland projektpartnerna finns Fraunhofer-sällskapet för utveckling av tillämpad forskning och BVMW, den tyska organisationen för små och medelstora företag. Som mediepartner stöder manager magazin, impulse och W&V jämförelser mellan företag. www.top100.com