Korrekt inställning av GEZE dörrstängare – bra att veta!

Brandskydd, tillgänglighet eller komfort – dörrstängare måste uppfylla många krav. För att alla dessa funktioner ska kunna tillhandahållas på ett tillförlitligt, säkert och permanent sätt är professionell installation, inställning och underhåll av dörrstängarna absolut nödvändigt. Här får professionella installatörer veta vad man ska tänka på under montering – och vilka parametrar som måste beaktas för att såväl enkelt tillträde som säkerhet ska kunna säkerställas.

De viktigaste parametrar för dörrstängare i översikt

Infografik Reglera stängningsfart

Reglering av stängningsfart: åt vänster (hare): fortare, åt höger (snigel): långsammare.

Grundfunktionerna hos en dörrstängare, vilka kan justeras individuellt, är följande: 

  • Stängningskraft resp. dörrstängarstorlek 
  • Stängningsfart 
  • Tillslag 
  • Öppningsbroms 
  • Stängningsfördröjning
Inställningsalternativ

Inställningsalternativen i detalj

Beroende på modell skiljer sig inställningsalternativen åt. Vi rekommenderar att du tar en titt på den officiella rekommendationen för inställning av GEZE dörrstängare. 

Ladda ned inbyggnadsalternativ för ovanpåliggande dörrstängare (PDF | 3.11 MB)

Stängningskraften är den kraft som dörrstängaren utövar på dörrbladet för att stänga dörren. Stängningskraften rättar sig efter bredden på den dörr som ska stängas. Detta innebär att man i ett första steg måste fastställa dörrbredden, som enligt DIN EN 1154 kräver en viss stängningskraft hos dörrstängaren. Dessutom kan andra byggnadstekniska förhållanden kräva att en högre stängningskraft ställs in. Hit hör exempelvis dörrens höjd, dörrens vikt eller lokala förhållanden som vindpåverkan.

Stängningskraften hos en dörrstängare beskrivs med EN-klassen. Klass EN 1 används för dörrar med liten dörrbredd eller dörrbladsbredd och låg vikt, t.ex. innerdörrar i bostadshus. För en ytterdörr krävs i regel en högre stängningskraft. På brandskyddsdörrar ska minimistängningskraften EN 3 ställas in. Dörrstängare på rök- och brandskyddsdörrar är godkända för en dörrbredd på högst 1600 mm (EN 7).

Stängningskraften regleras med en enda ställskruv på dörrstängaren. På stängningskraftsindikeringen kan man avläsa aktuellt EN-värde.

Stängningsfarten reglerar den hastighet med vilken dörrstängaren stänger en dörr. 

Stängningsfarten får inte ställas in för högt så att dörren stängs framför näsan på nästa person. För att dörren ska stängas säkert får stängningsfarten inte heller ställas in för lågt. Ställ därför in farten så att dörren stängs på 5–7 sekunder från en öppningsvinkel på 90°. Särskilt i byggnader som flerfamiljshus eller kontor kan dörrar som står öppna utgöra en säkerhetsrisk, eftersom obehöriga personer får tillträde. I många fall bidrar stängda dörrar även till energibesparing.
 

Med det s.k. tillslaget kan du ställa in hur kraftigt dörren går i dörrlåset. Det innebär att dörrens rörelse accelereras de sista graderna innan dörren stängs så att stängningsmotstånd såsom friktion hos dörrtätningar övervinns. Detta säkerställer att dörren faller säkert i dörrlåset.

Om tillslaget är för kraftigt, stängs dörren i regel med en smäll. Om tillslaget däremot är för svagt, kan dörren inte längre stängas helt av sig själv. 

Öppningsbromsen är en stötdämpare som förhindrar att en dörr öppnas med för stor kraft. På så sätt skyddas människor, dörrelement, intilliggande väggar eller föremål bakom dörren.

Öppningsbromsen sänker alltså hastigheten på en dörr som öppnats med stor kraft. Den kan dock inte ersätta en separat begränsning av öppningsvinkeln för exempelvis dörrar som öppnas utåt och påverkas av vinden – till exempel installation av ett dörrstopp eller andra strukturella åtgärder. Obs: Ventilen ska inte öppnas för mycket eftersom det leder till otäthet.

Stängningsfördröjningen sänker stängningsfarten på en dörr. Det ger till exempel personer med bagage, gånghjälpmedel eller andra begränsningar tillräckligt med tid att passera dörren.

Dörrstängare

Hitta passande dörrstängare

I vårt sortiment finns ett brett utbud av dörrstängare som lämpar sig för olika installationssituationer och erbjuder många individuella justeringsmöjligheter. GEZE:s dörrstängarserier omfattar allt från ovanpåliggande dörrstängare till en rad varianter för brand- och rökskyddsdörrar.
För att göra det enklare för dig att välja rätt dörrstängare erbjuder vi en praktisk produktsökning som systematiskt frågar efter alla krav och funktioner. Den navigerar dig snabbt och enkelt till passande produkt.

Till produktsökningen

Integrerade dörrstängare

Golvmonterade dörrstängare

TS 5000 SoftClose

TS 5000 SoftClose

 TS 5000 SoftClose

© GEZE GmbH

En del rumsförhållanden gör det svårt att få dörrar att stängas tyst och säkert. Därför utökar vi vårt utbud och lanserar en ny variant av den beprövade dörrstängaren TS 5000 – TS 5000 SoftClose. Alexander Müller, produktchef inom dörrteknik, förklarar fördelarna med TS 5000 SoftClose och berättar vad installatörer och operatörer bör tänka på. 

TILL INTERVJUN
 

Installationsvideor

Installationsvideor för GEZE dörrstängare

För att hjälpa dig som installatör med installation och inställning av GEZE-produkter tillhandahåller vi en rad installationsvideor på vår YouTube-kanal. Här hittar du våra videor om GEZE:s dörrstängare, där monteringen utförs på samma sätt för alla modeller.

Till GEZE:s Youtube-kanal
Vanliga frågor

Vanliga frågor om inställning av GEZE dörrstängare

Ibland fungerar dörrstängare inte som förväntat, till exempel till följd av felaktig hantering eller miljöpåverkan. Du kan till exempel behöva justera din dörrstängare vid temperaturvariationer.
Nedan listar vi de vanligaste orsakerna till problem och möjliga åtgärder.