Kompakt elslutbleck (A5-serie)

A5000--E * Elslutbleck med signalprocessor

  • Godkännande för rökskyddsdörrar
  • Signalprocessor med strömsparläge och automatisk spänningsinställning
  • Dubbelspoleteknik möjliggör ett större driftsspänningsområde
  • Integrerad bipolär EMC-skyddsdiod som skyddar anslutna elkomponenter mot backspänning
  • Kompakt utförande
  • Säker frigivning av låskolven även under hög förlast
Kontakta oss

Elslutbleck med signalprocessor

Användningsområden

  • Standard- och rökskyddsdörrar med slagdörrsautomatiker
  • Montering kan ske på vänster- och högerhängda dörrar samt lod- eller vågrätt
  • Anslutning till likström

Produktspecifikationer

A5000--E
Mått 15.8 x 62.8 x 25.5 mm
DIN-riktning vänster/höger
Inställningsposition x delningsmått 4 x 0.75 mm
Ingreppsdjup för fallkolv 6.5 mm
Monteringsläge vågrät/lodrät Ja
Arbetsström Ja
Spänning momentkontakt (max. 1 min.) 12–24 V DC +/- 15%
Spänning permanent drift 12 - 24 V DC +/- 15%
Strömförbrukning 100 mA/12 V, 100 mA/24 V
Godkännande för rökskyddsdörrar Ja
Integrerad bipolär EMC-skyddsdiod Ja
Teknik med dubbla spolar Ja
Signalprocessor med strömsparläge Ja

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00