Knapp

NOT 320 AP * Nödknapp för evakueringsvägssystem för frånkoppling av nätspänningen i nödfall eller i samband med underhållsarbeten, ytmontage

Nödknapp NOT 320 AP Med hjälp av nödbrytaren kan skjutdörren öppnas när som helst av vem som helst
  • LED-belysning för högre synlighet även i mörker
  • Återanvändbar täckkåpa som skyddar mot smuts och damm
  • Kontaktsystem bestående av ett elslutbleck och en dörrstängare
  • Plastskåp erbjuder möjlighet till ytmontage
  • Slagkåpa som kan manövreras över hela ytan gör att den belysta nödknappen kan aktiveras snabbt och säkert i paniksituationer
Kontakta oss

Nödknapp för evakueringsvägssystem för frånkoppling av nätspänningen i nödfall eller i samband med underhållsarbeten, ytmontage

Användningsområden

  • Frånslagning av nätspänningen i nödfall och vid underhållsarbeten
  • Indirekt frikoppling av GEZE dörrcentraler för evakueringsvägssystem
  • Öppning av automatdörrar i nödfall

Produktspecifikationer

NOT 320 AP
Matningsspänning 24 V DC
Strömförbrukning 30 mA
Monteringssätt Ytmontage
Driftstemperatur -10 - 50 °C

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00