Manuella skjutväggssystem med IGG­element

Skjutelement till manuellt skjutväggssystem IGG Grundelement i en rörlig glasskiljevägg i IGG-design

MSW med IGG Passar för inomhusanvändning och skyddat område utomhus, med rörliga glasskiljeväggar. Har en arkitektonisk formgivning av hög kvalitet och kan kombineras med alla andra typer av element.
 • Integrerad profil runtom för fixering av funktionsenheter
 • Genomgående glasyta - ingen synlig profil
 • För höga arkitektoniska krav på design
 • ESG 6 mm eller 8 mm kan användas limmat på båda sidorna med profil
 • Elementvikt upp till 125 kg
 • Kan kombineras med övriga elementtyper
Kontakta oss

Användningsområden

 • Rörliga glasskiljeväggar
 • Inomhus och skyddat område utomhus
 • Kan användas för linjära axlar
 • Kan användas upp till 3500 mm fri höjd
 • Kan användas upp till 1500 mm elementbredd

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00