MBZ 300 N48G

RM 1003 * Rökdetektor för GEZE kontrollpaneler

Rökdetektor RM 1003 Tillbehör för 24 volt DC-anläggningar, automatisk larmaktivering
  • Med ströljusutvärdering
  • LED för statusindikering
  • Kontrollerat enligt EN 54
  • VdS-godkännande intygar den höga säkerheten och tillförlitligheten
Kontakta oss

Användningsområden

  • För anslutning till GEZE kontrollpaneler
  • Takmontage

Varianter och tillbehör

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00