Slimchain

Konsolsats B Slimchain * För tippbara, sidohängda och topphängda fönster

Konsolsats B Slimchain Konsolsats B Slimchain i svart
  • Enkel och snabb montering med smart-fix-monteringssystem
Kontakta oss

För tippbara, sidohängda och topphängda fönster

Användningsområden

  • Bladmontage INÅTGÅENDE
  • Karmmontage UTÅTGÅENDE
  • Montering på trä-, plast- eller metallfönster

Kontakt

GEZE Central +46-8-732-34-00