Engagemang

GEZE engagerar sig för att erbjuda integrationsfrämjande åtgärder

Att hjälpa socialt utsatta grupper, i synnerhet unga, har alltid varit en av GEZE:s prioriteringar. Därför stöder GEZE olika projekt för att underlätta integration av unga flyktingar i Tyskland. GEZE tillhandahåller lärlingsplatser och gör donationer för att skapa samhörighet och lagkänsla bland unga människor.

Skapar möjligheter för unga flyktingar

Den unge syrianen Rami Aswad inleder sin lärlingsutbildning vid GEZE GmbH i Leonberg.

Den unge syrianen Rami Aswad inleder sin lärlingsutbildning vid GEZE.

För GEZE är stöd för integration en högt prioriterad fråga: familjeföretaget donerar praktisk hjälp till välgörenhetsorganisationen Verein Seehaus e.V. i Leonberg. Den här organisationen arbetar med att rehabilitera unga, manliga brottslingar i samhället och att socialt integrera ensamkommande flyktingbarn. För att bidra till att skapa en känsla av samhörighet och lagkänsla bland dessa ungdomar, donerade GEZE ett foosballbord till anläggningen.

Utöver att ge ekonomiska bidrag hjälper GEZE även flyktingar att ta sig in på arbetsmarknaden. Detta gör GEZE, i egenskap av ett Leonberg-baserat företag, i samarbete med Hoffnungsträger Stiftung, en välgörenhetsstiftelse som ordnar husrum åt flyktingar. Utöver att erbjuda utbildning inom arbetssökande och yrkeslivserfarenhet inom olika avdelningar för att kunna ge dessa (vanligen unga) människor utbildning och permanent anställning, fokuserar arbetet även på social integration.

Integration genom utbildning

I samarbete med Stuttgarts industri- och handelskammare och inom ramen för projektet ”Integration genom utbildning – skapa möjligheter för flyktingar” får flyktingar hjälp att skaffa sig arbetslivserfarenhet eller formell utbildning. För att komma igång går de en grundutbildning inom GEZE. GEZE gör därför inte bara ett avsevärt bidrag till integrationen av flyktingar, utan projektet bidrar även till att ge företaget yrkesutbildad personal. Så detta är en vinn-vinn-situation som gagnar båda sidor.

Samarbetet mellan industri- och handelskammaren, arbetsförmedlingen och GEZE hjälper deltagarna att snabbt komma på fötter så att de kan koncentrera sig helt på att skaffa de nödvändiga färdigheterna och på att få kvalifikationer. Initiativet stöds av Baden-Württembergs myndighet för ekonomi, arbetsmarknad och bostäder.

Under utbildningsfasen tillhandahåller företaget och yrkesskolan grundläggande yrkesutbildning. Givetvis handlar det inte bara om denna initiala utbildning: syftet är att erbjuda en sömlös övergång till en lärlingsutbildning vid GEZE.